"CIFÉRKA 2020."

ciferka

Aktuální informace o Letním muzicírování CIFÉRKA

termíny: 25. 7. - 1. 8. 2020, 8. - 15. 8. 2020

CENA POBYTU: 4000,-

číslo účtu: 2800369585/2010

Pro děti ve věku: 6 – 15 let

I přes to, že se tábor zaměřuje na folklor a tradice, přijímány jsou děti bez ohledu na to, zda navštěvují folklorní soubor či hrají na hudební nástroj – zkrátka je vhodný pro všechny ty, kteří se chtějí dozvědět a naučit něco nového.

Obecné informace k turnusům:

Vyplněním a odesláním přihlášky rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami:

a) Vyplněná přihláška musí být odeslána nejpozději 29. února 2020 současně s platbou 1500,- na účet: 2800369585/2010 do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte+červenec2020 tato platba slouží jako nevratná záloha.

b) Celková výše poplatku činí 4000,- kč. Poplatek musí být zaplacen nejpozději do 30. června 2020 na výše uvedený účet.

c) V případě odhlášení dítěte z účasti na táboře do 30. března 2020 pořadatel vrátí zaplacený poplatek snížený o částku 1500,- kč jako stornopoplatek. V případě odhlášení po tomto datu se poplatek nevrací.

d) Na účastníky tábora se vztahují schválená táborová pravidla a denní režim.

e) Návštěvy rodičů na táboře, pozdější příjezdy či dřívější odjezdy dětí z tábora jsou možné pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s hlavním vedoucím tábora.

f) Informace o zpracování osobních údajů: Informujeme Vás tímto že, Letní Muzicírování CIFÉRKA IČO 04783450, se sídlem Boršice 446, Boršice 68709, bude ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovávat osobní údaje uvedené v této přihlášce v souvislosti s pořádáním akce, k níž tato přihláška slouží, v pozici správce osobních údajů. Kompletní informaci o zpracování osobních údajů a kontakt pro Vaše dotazy k této problematice naleznete na webové stránce správce http://ciferka.cz/gdpr.html (odkaz přímo na stránku, kde máte informace o zpracování osobních údajů).

g) Před odjezdem na tábor zvažte, jestli dítě vybavíte mobilním telefonem. (Z předchozích ročníků máme zkušenost, že v oblasti, kde se penzion nachází, není signál, děti by tedy mobilní telefony neupotřebily.)

Jestliže by nastaly změny, budete informováni prostřednictvím VEDOUCÍCH. Stejně jako kdybyste se chtěli informovat z vlastní iniciativy – kontaktujte, prosím, vedoucí.

Děti mají také možnost, stejně jako vy, komunikaci prostřednictvím dopisů.