Program pobytu 2020

ciferka

Program tábora je koncipován tak, aby děti po dobu tábora poznaly folklor, lidové zvyky a pověsti ze svého kraje. Vše si mohou prakticky vyzkoušet a prožít společně s vedoucími na základě různorodých aktivit. Na tábor jezdí děti, které hrají na hudební nástroj či chodí do folklorního souboru, což u nás ale není podmínkou. Naopak jsou vítány i ty děti, které rády objevují nové věci a učí se jim. Děti tak mají možnost si mezi sebou vyměnit rady a zkušenosti. Cílem tábora však není hodnocení, naopak aktivní odpočinek, táborové dovednosti, práce v kolektivu.

Téma pro rok 2020: